مرور محصولات و خدمات

خط اختصاصی
پیامک هدیه
ارسال انبوه
امکانات پنل
تعرفه
ماژول های رایگان
ارسال تدریجی
ارسال منطقه ای ، کشوری
ارسال هدفمند مشاغل
ارسال مشاغل تخصصی
ارسال کد پستی
ارسال جنسیت و سن
دکل مخابراتی (BTS)
ارسال زمانبدی شده
نظرسنجی و قرعه کشی
آزمون
مسابقه پیامکی پیشرفته
نوبت دهی هوشمند
پیامک مناسبتی
انتقال پیامک
ارائه API
پنل برنزی
30,000 تومان سالانه
یک خط
300 عدد
6 خط 8 رقمی
20%
بر اساس میزان شارژپنل نقره ای
60,000 تومان سالانه
دو خط
500 عدد
6 خط 8 رقمی
40%
بر اساس میزان شارژطلایی
90,000 تومان سالانه
دو خط
800 عدد
6 خط 8 رقمی
60%
(پایه 13 تومان)پلاتین
150,000 تومان سالانه
سه خط
1,250 عدد
6 خط 8 رقمی
80%
(پایه 12 تومان)پلاتین +
250,000 تومان سالانه
سه خط
2,500 عدد
6 خط 8 رقمی
100%
(پایه 11.5 تومان)