مرور محصولات و خدمات

دروازه پرداخت های بانکی
دروازه پرداخت بانک های ملت، پارسیان، سامان، ملی و...

- بدون لایسنس و محدودیت نصب
- کاملا متن باز
- به روز رسانی دایمی

*دروازه پرداخت ها به دلیل حساسیت در امر پرداخت و جلوگیری از قطعی های ناخواسته بصورت بدون لایسنس و متن باز به مشتریان تحویل می شود!
* با ارسال مستندات بانک مورد نظر دروازه پرداخت با هزینه و شرایط سایر ماژول ها تحویل می شود
40,000 تومان یکبار
ماژول شمسي ساز WHMCS ونون
نسخه: 2.3
سازگاری با سری 7
» كسب اطلاعات بيشتر و مشاهده تصاوير
25,000 تومان یکبار
ماژول مديريت محتوا WHMCS ونون
نسخه 2.0
سازگاری با سری 7
» كسب اطلاعات بيشتر و مشاهده تصاوير
50,000 تومان یکبار
ماژول ثبت فيش بانكي WHMCS ونون
نسخه: 2.2
سازگار با سری 7
» كسب اطلاعات بيشتر و مشاهده تصاوير
55,000 تومان یکبار
ماژول فروش محصولات ديجيتالي WHMCS ونون
نسخه: 1.0
سازگاری با سری 7
» كسب اطلاعات بيشتر و مشاهده تصاوير
65,000 تومان شش ماهه
100,000 تومان سالانه
160,000 تومان دو ساله
ماژول ارسال نظرات مشتریان WHCMS ونون
نسخه: 2.0
سازگار با سری 7
» كسب اطلاعات بيشتر و مشاهده تصاوير
25,000 تومان یکبار
ماژول تایید تلفن همراه WHMCS ونون
نسخه: 1.5
سازگار با سری 7
» كسب اطلاعات بيشتر و مشاهده تصاوير
25,000 تومان یکبار
ماژول آپلودر سفارش WHMCS ونون
نسخه: 1.0
سازگار با سری 7
» كسب اطلاعات بيشتر و مشاهده تصاوير
45,000 تومان یکبار