مرور محصولات و خدمات

cPanel/WHM Plus!
- فعال سازی آنی بعد از پرداخت
125,000 تومان ماهانه
cPanel/WHM VPS Optimized
- فعال سازی آنی بعد از پرداخت
54,000 تومان ماهانه
LiteSpeed Webserver license
- فعال سازی آنی بعد از پرداخت
- ارسال کلید لایسنس توسط اپراتور پشتیبانی
118,500 تومان ماهانه
LiteSpeed WebServer Ultra VPS
- فعال سازی آنی بعد از پرداخت
- ارسال کلید لایسنس توسط اپراتور پشتیبانی
75,000 تومان ماهانه
LiteSpeed Webserver VPS license
- فعال سازی آنی بعد از پرداخت
- ارسال کلید لایسنس توسط اپراتور پشتیبانی
55,500 تومان ماهانه